ហាំផ្សាយបន្តផ្ទាល់ ទាក់ទាញអ្នកលេងដំបូង

ហាំផ្សាយបន្តផ្ទាល់

ហាំផ្សាយបន្តផ្ទាល់ គឺងាយស្រួលយល់ហើយធ្វើឱ្យមានការទាក់ទាញដល់អ្នកចាប់ផ្ដើមលេងដំបូងនិងអ្នកមិនមានបទពិសោធន៍។ហ្គេមហាំគឺជាហ្គេមបៀរមួយ
ដែលបានបើកដំណើរការពីជំរុំ BG ឬ BIG GAMING ។ វាប្រហែលជាមិនសូវពេញនិយមពីសមាជិកប៉ុន្មានទេ ព្រោះវាជាហ្គេមហាំថ្មីដែលត្រូវបានដាក់ឱ្
យប្រើប្រាស់យូរមកហើយ។ សម្រាប់ការសម្រេចចិត្តឈ្នះ និងចាញ់ 5សន្លឹកត្រូវបានប្រើប្រាស់ ហើយការសងអតិបរមាគឺ 4.75 ដង។

ល្បែងបៀពណ៌ខៀវពណ៌ខៀវ វានឹងមានរបៀបលេងស្រដៀងនឹង ការបូកបញ្ចូលគ្នានៃសន្លឹកបៀដប់សន្លឹកដែលប្រើ 2 សន្លឹករួមគ្នាផ្តល់ 10 ពិន្ទុ
ប៉ុន្តែសម្រាប់ ហាំ ហាំ ប្រើសន្លឹកបៀ 3 សន្លឹកដំបូងជាមួយគ្នា ហើយចែក 10 ស្មើៗគ្នា ហៅថា ប៊ូល។ 2 សន្លឹកដែលនៅសល់នឹងរាប់ជាធម្មតា។ ប្រសិន
បើមិនមាន 3 សន្លឹកទេ .ផ្សំនិងចែកដោយ 10 ដៃនឹងត្រូវបានគេហៅថា គ្មានហាំ វានឹងបែងចែកអ្នកលេងជា 2 ភាគីគឺដៃរបស់ Banker ឬដៃរបស់ Banker
និងដៃអ្នកលេងសម្រាប់ដៃអ្នកលេង 3 សន្លឹកដំបូងចូលមក 1 សន្លឹកដើម្បីកំណត់ថាតើនរណានឹងចាប់ផ្តើមចែកប័ណ្ណពីអ្នកណាមុនគេ។ បន្ទាប់មកវា
នឹងចាប់ផ្តើមចែកបៀចំនួន 5 ដល់មនុស្សម្នាក់រៀងៗខ្លួនដោយជ្រើសរើសភ្នាល់លើដៃណាមួយ មានតែនៅខាងអ្នកលេងប៉ុណ្ណោះ។

ប្រភេទភ្នាល់ហ្គេមហាំ
មានប្រភេទភ្នាល់ជាច្រើនដែលត្រូវជ្រើសរើស មានដូចខាងក្រោមនេះ៖
“កូនទី1” ស្មើ, ទ្វេ ឬ Equal, Double
“កូនទី2” ស្មើ, ទ្វេ ឬ Equal, Double
“កូនទី3” ស្មើ, ទ្វេ ឬ Equal, Double
“មេទី1” ស្មើ, ទ្វេ ឬ Equal, Double (ចំណាំ៖ មេឈ្នះកូនទី1)
“មេទី2” ស្មើ, ទ្វេ ឬ Equal, Double (ចំណាំ៖ មេឈ្នះកូនទី2)
“មេទី3” ស្មើ, ទ្វេ ឬ Equal, Double (ចំណាំ៖ មេឈ្នះកូនទី3)
ចំណាំ៖ នៅពេលអ្នកដាក់ភ្នាល់ហាំនៅកម្ពុជាទៅលើទ្វេ(Double) សមតុល្យរបស់អ្នកត្រូវតែច្រើនជាង5ដងនៃទឹកប្រាក់ភ្នាល់របស់អ្នក។ សូមមើលការពន្យល់
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត។
សន្លឹកបៀដំបូង៖ អ្នកចែកបៀបង្ហាញ “សន្លឹកបៀដំបូង” នៅពេលជុំនីមួយៗចាប់ផ្តើម។ កម្រិតនៃ “សន្លឹកបៀដំបូង” សំរេចអំពីទីតាំងដែលកំពុងចែកបៀ។
ចំណាំ៖ សន្លឹកបៀត្រូវបានចែកពីខាងស្តាំដៃអ្នកចែកបៀទៅខាងឆ្វេងដៃ។
តារាងខាងក្រោមនេះបង្ហាញពីចលនានៃការចែកបៀដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ផ្អែកទៅលើបៀដំបូងដែលត្រូវបានហូតចេញ។ ឧទាហរណ៍ប្រសិនបើសន្លឹក6 គឺជាបៀដំបូង
 ដែលត្រូវបានចែកនោះសន្លឹកបៀទី2បន្ទាប់ (អ្នកលេងទី1 ទី2 ទី3 រហូតដល់មេ) នឹងត្រូវប្រើប្រាស់។ ប្រសិនបើសន្លឹកក្រមុំ (Q) ត្រូវបានហូតចេញបន្ទាប់
សន្លឹកបៀទី4បន្ទាប់នឹងត្រូវប្រើប្រាស់ (អ្នកលេខទី3 មេ អ្នកលេខទី1 អ្នកលេងទី2)។
ដើម្បីកំណត់លទ្ធផលនៃការប្រកួតចំនួនសរុបបន្ទាប់ពីការដកត្រូវបានប្រៀបធៀបទៅនឹងចំនួនសរុបរបស់មេ។
នៅពេលចាប់ផ្តើមជុំនីមួយៗសន្លឹកបៀទីមួយដែលបានដកចេញបង្កើតបានជាលំដាប់នៃសន្លឹកបៀដែលនឹងត្រូវបានចែកជូន។ សូមមើលតារាងនៃការចែកបៀតាមលំដាប់។យុទ្ធសាស្ត្រលេងរ៉ូឡែត

ហាំផ្សាយបន្តផ្ទាល់ ការដោះស្រាយកាតដំបូង

ហាំផ្សាយបន្តផ្ទាល់ ខ្ញុំចង់ប្រាប់សមាជិកទាំងអស់ទៅកាន់ចំណុចខាងលើ មុនពេលដែលការចែកបៀ។ អ្នកចែកបៀនឹងបើកកាតមួយជាមុនដើម្បីកំណត់
ថាអ្នកណានឹងត្រូវចែកជូនមុន។ ពីលេខនៅលើកាតហើយចាប់ផ្តើមចែកចាយជានិច្ចពីឆ្វេង > ស្តាំ។

កាតទីមួយគឺ A/5/9/K ។ អ្នកចែកបៀត្រូវបានចែកបៀ B-P1-P2-P3 ដំបូង។សន្លឹកបៀទីមួយគឺ 2/6/10 អ្នកលេងទី 1 ត្រូវបានចែកមុន P1-P2-P3-B ។
សន្លឹកបៀទីមួយគឺ 3/7/J, អ្នកលេងទី 2 ត្រូវបានចែកមុន, P2-P3-B-P1 ។សន្លឹកបៀទីមួយគឺ 4/8/Q, អ្នកលេងទី 3 ត្រូវបានចែកមុន, P3-B-P1-P2 ។
តម្រៀបពិន្ទុកាតពីតូចទៅធំ
គ្មាន ហាំ – គ្មានសន្លឹកបៀ 3 នៅក្នុងដៃដែលបែងចែកស្មើៗគ្នាដោយ 10 នឹងក្លាយជាចំណុចទាបបំផុត។
ហាំ1 – នៅពេលដែលសន្លឹកបៀ 3 សន្លឹកដំបូងត្រូវបានបែងចែកដោយ 10 សន្លឹក 2 ផ្សេងទៀតបន្ថែមរហូតដល់ 1 និង 11 ។
ទី2 – នៅពេលដែលសន្លឹកបៀ 3 សន្លឹកដំបូងត្រូវបានបែងចែកដោយ 10 សន្លឹក 2 ផ្សេងទៀតបន្ថែមរហូតដល់ 2 និង 12 ពិន្ទុ។
បៀរ3 – នៅពេលដែលសន្លឹកបៀ 3 សន្លឹកដំបូងត្រូវបានបែងចែកដោយ 10 សន្លឹក 2 ផ្សេងទៀតបន្ថែមរហូតដល់ 3 និង 13 ។
4 – នៅពេលដែលសន្លឹកបៀ 3 សន្លឹកដំបូងត្រូវបានបែងចែកដោយ 10 សន្លឹក 2 ផ្សេងទៀតបន្ថែមរហូតដល់ 4 និង 14 ។
5 – នៅពេលដែលសន្លឹកបៀ 3 សន្លឹកដំបូងត្រូវបានបែងចែកដោយ 10 សន្លឹក 2 ផ្សេងទៀតបន្ថែមរហូតដល់ 5 និង 15 ពិន្ទុ។
6 – នៅពេលដែលសន្លឹកបៀ 3 សន្លឹកដំបូងត្រូវបានបែងចែកដោយ 10 សន្លឹក 2 ផ្សេងទៀតបន្ថែមរហូតដល់ពិន្ទុ 6 និង 16 ។
7 – នៅពេលដែលសន្លឹកបៀ 3 សន្លឹកដំបូងត្រូវបានបែងចែកដោយ 10 សន្លឹក 2 ផ្សេងទៀតបន្ថែមរហូតដល់ពិន្ទុ 7 និង 17 ។
8 – នៅពេលដែលសន្លឹកបៀ 3 សន្លឹកដំបូងត្រូវបានបែងចែកដោយ 10 សន្លឹក 2 ផ្សេងទៀតបន្ថែមរហូតដល់ 8 និង 18 ។
9 – នៅពេលដែលសន្លឹកបៀ 3 សន្លឹកដំបូងត្រូវបានបែងចែកដោយ 10 សន្លឹក 2 ផ្សេងទៀតបន្ថែមរហូតដល់ 9 និង 19 ពិន្ទុ។
ហាំហាំ – នៅពេលដែលសន្លឹកបៀ 3 សន្លឹកដំបូងត្រូវបានបែងចែកដោយ 10 សន្លឹក 2 ផ្សេងទៀតបន្ថែមរហូតដល់ពិន្ទុ 10 និង 20 ។
5P – សន្លឹកបៀទាំង 5 ដែលមានរាងមុខ ឬអក្សរទាំងអស់ J,Q,K នឹងក្លាយជាចំណុចធំបំផុត។ចូលតាមរយៈគេហទំព័រកាសុីណូហ្គេមហាំអនឡាញជាមួយ
នឹងសមាជិកអ្នកប្រើប្រាស់នៃអ្នកលេង។
ជ្រើសរើសពីម៉ឺនុយ “កាស៊ីណូបន្តផ្ទាល់” ឬកាស៊ីណូបន្តផ្ទាល់ ហើយជ្រើសរើសលេងជាមួយហ្គេមធំ។
ជ្រើសរើសប្រភេទហ្គេមហាំហាំ/Cow ពីម៉ឺនុយនៅក្នុងឡប់ប៊ីនៅខាងឆ្វេង។រកមើលល្បែងបៀរគោ និងគោ ហើយចុចប៊ូតុង “លេង” ដើម្បីចូលទៅក្នុងតារាងភ្នាល់។
ពេលវេលាលេងនៃជុំនីមួយៗគឺ 25 វិនាទី។ជ្រើសរើសបន្ទះឈីប ភ្នាល់ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលអ្នកចង់បាន។ យ៉ាងហោចណាស់ 1 ដុល្លារ
ដាក់បន្ទះឈីបនៅក្នុងទីតាំងរបស់ Player1, Player2 និង Player3។ចុចប៊ូតុង “បញ្ជាក់” ដើម្បីបញ្ជាក់ការភ្នាល់របស់អ្នក។
ហើយរង់ចាំឱ្យកម្មវិធីកំណត់ម៉ោងរាប់ថយក្រោយបញ្ចប់ត្រឹម 0
នៅពេលដែលម៉ោងភ្នាល់ផុតកំណត់ អ្នកចែកបៀនឹងចាប់ផ្តើមបង្ហាញសន្លឹកបៀ។ ពួកគេត្រូវបានរៀបចំជាទីតាំងដំបូងពីសន្លឹកបៀទាំងអស់ដែលត្រូវបាន
បើកតាមលំដាប់លំដោយ។ នៅផ្នែកខាងលើខាងឆ្វេងនៃអេក្រង់សន្លឹកបៀត្រូវបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ហើយលទ្ធផលនៃសន្លឹកបៀត្រូវបានបង្ហាញ
ថាតើអ្នកណាទទួលបានអ្វី។

ហ្គេមហាំ ក្នុងកាសុីណូនិងហ្គេមផ្សេងទៀត

ពិនិត្យមើលរបៀបលេងកាស៊ីណូបន្តផ្ទាល់ហាំហ្គេមបៀថ្មីសប្បាយលេងទទួលបានលុយលឿននៅពេលដែលបានចូលទៅក្នុងទំព័រមេសូមចូលទៅកាន់របៀប
 “កាស៊ីណូបន្តផ្ទាល់” ជ្រើសរើសទម្រង់ភ្នាល់ “Allbet”។
ក្រៅពីកាស៊ីណូបន្តផ្ទាល់នេះទៅក៏ផ្តល់ជូនការភ្នាល់កីឡាកាស៊ីណូឆ្នោតនិងហ្គេមអនឡាញជាច្រើនសម្រាប់ជ្រើសរើស។
ទាំងអស់នេះគឺជាការពិនិត្យឡើងវិញនៃហ្គេម 5 សន្លឹក ហាំហាំ ពី BG GAMING ដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយគេហទំព័រផ្ទាល់។ ហើយត្រូវបានបើកសម្រាប់
សេវាកម្មនៅក្នុងប្រភេទកាស៊ីណូបន្តផ្ទាល់។ប្រសិនបើអ្នកចង់លេងឬសាកសួរព័ត៌មានស្តីពីការដាក់ពាក្យចូលជាសមាជិកជាមួយ គេហទំព័រដែល
មានហ្គេមភ្នាល់ដ៏សម្បូរបែប
នៅលើទំព័រភ្នាល់កាស៊ីណូបន្តផ្ទាល់នៅខាងយើងគឺជាទម្រង់ភ្នាល់ទាំងអស់សូមជ្រើសរើស ជាមួយនិងកាភ្នាល់ហ្គេមហាំ
នៅក្នុងទំព័រភ្នាល់អ្នកលេងជ្រើសរើសភ្នាល់រវាងអ្នកលេងឬធនាគារ។បន្ទាប់មកដាក់បន្ទះឈីបដែលអ្នកចង់ភ្នាល់នៅក្នុងរន្ធដែលចង់បាន។
នៅពេលអ្នកចែកបៀបានចែកបៀទាំងអស់ លទ្ធផលនៃភាគីនីមួយៗនឹងត្រូវបានបង្ហាញនៅផ្នែកខាងក្នុងគេហទំព័រ។ដៃដែលមានពិន្ទុច្រើនជាងគេឈ្នះ។
អត្ថប្រយោជន៍នៃការលេងបៀពណ៌ខៀវជ្រើសរើសធ្វើជាអ្នកលេងនិងអ្នកធនាគារ មានឱកាសឈ្នះជុំមួយជាមួយនឹងការបង់ប្រាក់រហូតដល់ 15 ដង។
លទ្ធផលរហ័សក្នុង 1 ហ្គេមចំណាយពេល 5-10 នាទីដើម្បីលេង។ល្បែងបៀពណ៌ខៀវពណ៌ខៀវ វាមានអត្រាសង RTP អតិបរមា 51% ។ម៉ឺនុយជម្រើសគឺងាយស្រួលយល់។
សម្រាប់របៀបលេងហ្គេមបៀហាំហាំដែលយើងចែករំលែកថ្ងៃនេះជាការណែនាំសម្រាប់អ្នកដែលចាប់អារម្មណ៍។ ដឹងពីដំណើរការភ្នាល់ និងរបៀបគណនា
សមាមាត្រទូទាត់ត្រឹមត្រូវ។ សម្រាប់អ្នកដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការលេងបៀខៀវ, ហ្គេមកាតកាស៊ីណូបន្តផ្ទាល់នៅគេហទំព័រលេងល្បែងហាំអនឡាញ
ដ៏ល្អបំផុតឥឡូវនេះ អ្នកអាចទាក់ទងយើងតាមពីរវិធី៖
អ្នកអាចនិយាយជាមួយយើង 24 ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ។
ដោយគេហទំព័រយើងខ្ញុំមានបើកលេងកាស៊ីណូបន្តផ្ទាល់គ្រប់ប្រភេទដោយគ្រាន់តែបើកគណនី ចុះឈ្មោះជាសមាជិកត្រឹមលេងភ្នាល់គ្រប់ប្រភេទមិនថា
ជាកីឡាអនឡាញ និងហ្គេមផ្សេងៗដែលយើងខ្ញុំត្រៀមបម្រើនោះទេ។ ត្រូវការផ្លាស់ទីលុយ។ ខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាដាក់ពាក្យឥឡូវនេះយើងមានការផ្សព្វផ្សាយ
ដំបូងផ្តល់ឱ្យហ្គេមផ្សេងទៀតភ្លាមៗ